Կառավարությունը կփոխհատուցի մինչև 3 հա հողատարածքներում կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերի ներդրման դեպքում ոռոգման ջրի վարձավճարը

Հրատարակվել է հոկտեմբեր 14 2021, 19:31 b24.am֊ի կողմից
գյուղատնտեսական վարկեր գյուղատնտեսություն Կաթիլային ոռոգում կառավարություն Հայաստան AMP տարբերակ
Կառավարությունը կփոխհատուցի մինչև 3 հա հողատարածքներում կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերի ներդրման դեպքում ոռոգման ջրի վարձավճարը

Կառավարությունը հաստատել է մինչև 3 հա հողատարածքներում կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերի ներդրման դեպքում ջրօգտագործողներին ոռոգման ջրի վարձավճարի փոխհատուցման ծրագիրը: Նման որոշման ընդունումը պայմանավորված է ոռոգման ջրի խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման, նոր հողատարածքների ավելացման, մատակարարված ոռոգման ջրի հաշվառման գործընթացի բարելավման, հողօգտագործողների եկամուտների աճի ապահովման, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների ֆինանսական բեռի նվազեցման անհրաժեշտությամբ: Ըստ հիմնավորման՝ հանրապետությունում առկա են գերնորմատիվային հողատարածքներ, որտեղ ոռոգման ջրի պահանջարկը ավելի է 2-3 անգամ: Ծրագրի շրջանակում կանխատեսվող կաթիլային, անձրևացման համակարգ ներդրողները 22 հազ. հա հողատարածքի համար կօգտագործեն շուրջ 88.5 մլն մ3 ջուր, որի արդյունքում ոռոգման ջրի ծախսը կնվազի 2-3 անգամ: Արդյունքում՝ հնարավորություն կտրվի այդ տարածքներում աճեցնել ջրախնայող մշակաբույսեր, կաթիլային, անձրևացման ոռոգման համակարգերով ջուրը կօգտագործվի արդյունավետ եղանակով:

Գործադիրն ընդունել է մեկ այլ որոշում՝ Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակում մինչև 2021 թ. ապրիլի 1-ը ծրագրին դիմած, վարկավորված, սակայն հավաստագիր չստացած տնտեսավարողների համար հավաստագրի առկայության նախապայմանը հոկտեմբերի 15-ից հետո ֆինանսական կառույցների կողմից չկիրառելու անհրաժեշտությամբ։ Ըստ հիմնավորման՝ 2019 թ-ից իրականացվող ծրագրի նկատմամբ հանրապետությունում ձևավորվել է բավականին մեծ հետաքրքրվածություն, որն արտահայտվում է շահառուների մեծ թվով։ Մինչև 2021 թ. հունիսի 30-ը ծրագրի շրջանակում տրամադրվել է 62825 միավոր վարկ՝ շուրջ 151.2 մլրդ դրամ գումարով։ Սուբսիդավորման գումարը կազմել է շուրջ 11.2 մլրդ դրամ: Ներկայումս առկա են շուրջ հազար տնտեսավարողներ, որոնք դիմել են մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը, վարկավորվել են, սակայն հավաստագիր չեն ստացել։ Վերջիններս մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ը ֆինանսական կառույցներին հավաստագիր չներկայացնելու դեպքում կդադարեն համարվել ծրագրի շահառու, և նրանց վարկի տոկոսադրույքի նկատմամբ կկիրառվի վերահաշվարկ: